Přijímací řízení na 3LF

Tyto stránky jsou věnované protizákonnému přijímacímu řízení na 3LF. Stejně jako vy letos, i já jsem zkoušel štěstí minulý rok a hlásil jsem se na 3. lékařskou fakultu. V prvním kole jsem se umístil mezi prvními a v druhém kole jsem propadl. Stejně jako vy jsem až do pohovoru netušil, co mne čeká. Po neúspěšném druhém kole jsem šel nahlédnout do materiálů přijímacího řízení, kde jsem doufal, že se dozvím důvody velmi nízkého bodového hodnocení v ústní části.

A co je v výstupem vašeho patnáctiminutového pohovoru? Jedná se o 11 čísel od 1 do 5 a jedno speciální číslo od 1 do 7 bodů (více níže)


Hodnocení pohovoru

"Odborná" komise vás ohodnotí v celkem 11 kritériích: množství info, logická prezentace myšlenek, syntéza idejí, schopnost diskuze, kulturnost projevu, sebejistota, interpersonální citlivost, úkolová zaměřenost, tolerance na nejasně strukturované jevy, způsob myšlení, zájem a v neposlední řadě velmi sporné 12. kritérium nazvné doporučení.

Každý ze 3 hodnotících vás oboduje od 1 - 5 v prvních 11 a výsledek se zprůměruje. Následně se body z jednotlivých zprůměrovaných kritérií sečtou. Minulý rok navíc tento průměr ještě chybnou statistickou metodou "normalizovali", od toho však tento rok ustoupili na základě mých stížností a podané žaloby.

A jakým způsobem jste u pohovoru hodnoceni? Stáhněte si PDF dokument níže, je to oficiální cár papíru, který jsem na základě bombardování žádostmi o poskytnutí informací dle zákona o svobodném přístupu k informacím získal. Jsem přesvědčen, že dokument je stále aktuální a bude použit i tento rok.

Stáhnout kritéria hodnocení

A co je tedy špatně? Vše...

Přečtěte si dokument odkázaný výše. Nese honosný název Posuzovací stupnice avšak nikde není ani zmínka o tom za co kolik bodů přidat nebo ubrat.

Důsledek? Druhé kolo je při postupu k interview rozhodující a přesto nemá žádná pevná kritéria a pravidla. Každá z několika komisí hodnotí rozdílným způsobem a fakulta zastává názor, že zprůměrováním 3 subjektivních hodnocení se získá nějaké objektivní skóre. To je kravina!!! Už jen z výsledků všech uchazečů, které jsem v anonymizované podobě získal (opět byrokracie na pár měsíců) a podrobil matematické analýze, vyplývá, že rozdíly v hodnocení i uvnitř jednotlivých komisí dosahují desítek procent. Jinými slovy:

O vaší budoucnosti rozhoduje nálada jednotlivých hodnotících, jejich duševní rozpoložení, jak se jim ráno vstalo a jak jim jste sympatičtí. Opakuji, že kritéria hodnocení nejsou nijak přesně specifikována a je tak na každém z porotců, jak vysoko si nastaví laťku a jak vás zhodnotí. Tedy, jaké máte štěstí na komisi.

Navíc, myslíte si, že na základě patnáctiminutového pohovoru se dá zhodnotit: „respekt k individuálním potřebám živých bytostí“, „schopnost vyrovnávat se s frustrujícími situacemi“, „schopnost reflexe“ a další z nesmyslů uvedených ve výše odkázaném dokumentu? Hodnotící nejsou psychologové a na takové hodnocení nemají potřebnou kvalifikaci.

V neposlední řadě mě vytáčí 12. kritérium doporučení, které vnáší jen další entropii a prvek náhody do výsledného skóre. Můj osobní názor je ten, že toto kritérium je nástrojem, jak na školu dostat známé a lidi, kteří se tam prostě "mají dostat". Jak jinak vysvětlit, že toto nejméně objektivní (ze všech neobjektivních kritérií) má nejvyšší stupnici? A proč ta precizní snaha ohodnotit každý jednotlivý aspekt osobnosti musí být kompenzována irelevantním pseudokritériem? Nechám na vašem názoru...Rozpor se školským zákonem

§49 odst. 1 zákona 111/1998 Sb. o vysokých školách jasně stanoví, že splní-li podmínky pro přijetí více uchazečů, rozhoduje pořadí nejlepších. A zde je zakopaný pes! Pořadí nejlepších je nesmyslně zamícháno druhým kolem, které nemá žádná pravidla.

Proto jsem se rozhodl podat žalobu proti rozhodnutí o nepřijetí, kterou můžete najít níže. Nutno poznamenat, že soud se stále vleče a 3. LF mi hází klacky pod nohy, jak to jen jde.

Stáhnout žalobu

Závěrem

Žijeme v právním státě a podle Listiny základních práv a svobod máme všichni právo na vzdělání. Braňme se porušování našich ústavních práv!

Nabízím všem neúspěšným uchazečům zdarma právní zastoupení v budoucím právním napadení rozhodnutí o nepřijetí. Ti z vás, kdo si přečtou mou žalobu, pochopí, proč toto všechno dělám. Nejmenovaný pan docent z vedení fakulty mi do očí lhal a donutil mne různými průtahy promeškat lhůtu pro podání žaloby, i když nepřímo uznal, že mé připomínky jsou relevantní (viz. zrušení chybné normalizace z předcházejících let)

3. lékařská fakulta tak nadále porušuje zákon o vysokých školách a myslí si, že jí to bude procházet, protože si proti nim nikdo přece nic nedovolí.

CHYBA!

Pokud jste zásadoví a nenecháte si upřít svá práva, kontaktujte mne prosím na e-mail 3lekarska@gmail.com a společně se této šikaně postavíme civilizovaně, právní cestou. Rád za vás zpracuji hromadnou žalobu, připravím všechny podklady a zajistím solidní právní zastoupení v této kauze.

Důležité je dotáhnout věci do konce. A to společně dokážeme.